اسامی مخالفان اعدام مدیر بزرگترین سایت‌ مستهجن فارسی

اسامی این افراد که در سایت حمایت از ملک پور منتشر شده، به شرح زیر است:


۱. آتنا احمدی، دانشجوی دکترا دانشگاه کالیفرنیا ارواین، ورودی ۸۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲. آتنا اکبری، دانشجوی دکترای هنرهای زیبا، دانشگاه ماری کوری فرانسه، مدال طلای المپیاد ۱۳۷۵، ورودی ۷۸ مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف

۳. آذر خرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۱ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۴. آذین فرزان، دانشجوی دکترا دانشگاه واشینگتون، ورودی ۸۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۵. آراز فیضی، ارشد تحلیل سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه نوادا، ورودی ۷۹ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۶. آراز محمد طاطاری، دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۷۷ مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۷. آرزو کوهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، ورودی ۱۳۷۵ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۸. آرش آبادپور، دکتری مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه منیتوبا، کانادا، ورودی ١٣٨٢ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۹. آرش اسماعیلی، دکترای سازه از دانشگاه نوادا، ورودی ۱۳۸۱ مهندسی‌ زلزله دانشگاه صنعتی شریف

۱۰. آرشام حاتم بیکی، کارشناسی ارشد، ورودی ۷۶ مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۱. آرشام مظاهری، دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی هلسینکی، ورودی ۱۳۷۸ کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف

۱۲. آرش امیرخانی، دانشجوی دکترا دانشگاه کنکوردیا، ورودی ۱۳۸۳ ام.بی.ای دانشگاه صنعتی شریف

۱۳. آرش باطنی، مهندس صنایع از دانشگاه شریف، ورودی ۷۱ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۴. آرش حیدریان، کارشناسی، ورودی ۷۵ متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۱۵. آرش رجائیان، ورودی ۷۵ رایانه دانشگاه صنعتی شریف

۱۶. آرش فتاحی، کارشناسی صنعتی شریف، ورودی ۸۲ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۷. آرش فهیم، دکترای ریاضی مشترک شریف و پلی تکنیک فرانسه، استادیار دانشگاه میشیگان آن آربر، ورودی ۱۳۷۹ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۸. آرش مسعودیه، دکترای دانشگاه کالیفرنیا دیویس، ورودی ۷۲ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۹. آرش نکویی، دانشجوی دکترای دانشگاه هاروارد، ورودی ۷۸ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۰. آرش هاشمی، اقتصاد دانشگاه مک‌گیل، ورودی ۷۹ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۱. آرمان پازوکی، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۴ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۲. آرمان رضایی، دکترای مخابرات دانشگاه پنسیلوانیا، ورودی ۸۱ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۳. آرمان شفیع لو، دکترای فیزیک از موسسه نجوم و اخترفیزیک، پونا - هند، ورودی ۱۳۷۳ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۴. آرین ملکی‌، دکترای دانشگاه استنفورد، ورودی ۷۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۵. آزاده پیوندی، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۸۱ شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۲۶. آزاده تاج پور، کارشناسی ارشد هنرهای زیبا، دانشگاه کلرمنت، ورودی ۱۳۷۶ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۷. آزاده صمدانی، دکترای فیزیک، استاد دانشگاه براندایز، ورودی ۷۲ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۸. آزاده فرحزادی، فیزیک دانشگاه آر دابلیو تی ایچ آخن، ورودی ۱۳۷۵ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۹. آزاده کیوانی، دانشجوی دکترا دانشگاه ایالتی لوییزیانا، ورودی ۱۳۸۳ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۳۰. آزاده معظمی، دانشجوی کارشناسی ارشد، ورودی ۱۳۷۷ متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۳۱. آزاده یداللهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه مانیتوبا، ورودی ۱۳۸۱ برق دانشگاه صنعتی شریف

۳۲. آفرین شاه رکنی، کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی سن حوزه، کالیفرنیا، ورودی ۸۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۳۳. آمنه شامخی، دانشجوی کارشناسی شریف

۳۴. آمنه عمرانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از شریف و کارشناسی ارشد دانشگاه واشینگین، ورودی ۱۳۸۰ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۳۵. آنام اردشیری، کارشناسی ارشد شریف، ورودی ۱۳۷۸ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۳۶. آناهیتا تفویضی، کارشناسی دانشگاه شریف, دکترای دانشگاه هاروارد، ورودی ۷۹ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۳۷. آناهیتا شایسته، دکترای علوم کامپیوتر، دانشگاه کالیفرنیا، لوس انجلس، ورودی ۷۴ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۳۸. آناهیتا علوی، دانشجوی دکترا دانشگاه ریورساید، ورودی ۱۳۸۴ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۳۹. آیدا رضایی، دکترای دانشگاه کویینز، ورودی ۷۲ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۴۰. آیدین نظاری، ورودی ۷۷ کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۴۱. ابراهیم کربلایی، کارشناسی دانشگاه شریف، ورودی ۷۶ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۴۲. ابوالفضل توسلی، دکترا دانشگاه ماینز آلمان، ورودی ۱۳۵۱ ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۴۳. ابوالفضل طاهری، ورودی ۸۵ کارشناسی علوم ریاضی، ورودی ۸۵ علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۴۴. ابوالفضل عباس زاده، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۷۸ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۴۵. احسان ابراهیمی، دانشجوی دکترای دانشگاه شیکاگو، ورودی ۱۳۷۶ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۴۶. احسان اخگری، کارشناس ارشد نرم‌افزار، ورودی ۱۳۸۴ مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار دانشگاه صنعتی شریف

۴۷. احسان ادبی‌، دکترا دانشگاه برکلی، ورودی ۷۹ برق دانشگاه صنعتی شریف

۴۸. احسان حقانی، پسادکترای مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیا برکلی، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۴۹. احسان فروغی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تورنتو، مهندسی‌ کامپیوتر، ورودی ۷٨ دانشگاه صنعتی شریف

۵۰. احسان کبیری رهنی، دانشجوی دکتری مکانیک مهندسی‌ دانشگاه آریزونا، ورودی ۷۷ مهندسی‌ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۵۱. احسان مصلی، دانشجوی کارشناسی صنعتی شریف، ورودی ۸۷ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۵۲. احسان مظفری پور، کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، مدال جهانی مسابقات ربوکاپ، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۵۳. احسان نوبخت، کارشناسی ارشد یو بی‌ سی‌، ورودی ۷۹ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۵۴. احسان، نوربَخش، ورودی ۷۹ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۵۵. احمد بیرامی، دانشجوی دکترا موسسه فن آوری جورجیا (جورجیا تک)، مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی ۱۳۸۰، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۵۶. احمد رحمتی، دانشجوی دکترا دانشگاه رایس، ورودی ۷۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۵۷. احمدرضا علی حسینی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۷۲ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۵۸. احمد رضا فتاحی، دکترای مهندسی‌ برق دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنلجلس، ورودی ۱۳۷۴ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۵۹. احمد رنجبر، دانشجوی دکترای دانشگاه توهوکوی ژاپن، ورودی ۱۳۸۲ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۶۰. احمد شفیعی، صنعتی شریف، ورودی ۸۹ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۶۱. احمد فخرایی، کارشناسی ارشد، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۶۲. احمد فرهادپور، کارشناسی ارشد سازه-شریف، ورودی ۶۵ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۶۳. احمد محصل، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آریزونا، ورودی ۸۱ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۶۴. احمد مرشدیان، کارشناسی ارشد دانشگاه شریف، ورودی ۷۳ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۶۵. اختای ایلغمی، دکترای مریلند، ورودی ۱۳۷۵ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۶۶. اردشیر آذرتاش نمین، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۶ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۶۷. ارسلان حاجی نیلی، کارشناسی ارشد تربیت مدرس، ورودی ۸۲ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۶۸. ارسلان کهنمویی پور، کارشناسی مهندسی‌ برق - شریف، استاد دانشگاه - کانادا، ورودی ۱۳۶۵ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۶۹. ارشد بجوانی، کارشناسی ارشد، ورودی ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۷۰. ارمغان صالحیان، ورودی ۷۱ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۷۱. اسلام نوری، دانشجوی دکترا دانشگاه خرونینگن، رتبه ۳ کنکور ارشد، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی‌ مواد دانشگاه صنعتی شریف

۷۲. اسماعیل سیدان، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۷۳. اسماعیل صفایی، فارق التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک شریف، ورودی ۸۱ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۷۴. اشکان برنا، دانشجوی دکترای مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا برکلی، ورودی ۱۳۸۰ کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۷۵. اشکان میرباقری، فوق لیسانس دانشگاه کنکوردیا مونترال، ورودی ۱۳۷۳ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۷۶. اشکان نیک سرشت، دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۸۰، ورودی ۱۳۸۱ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۷۷. اشکان وکیل، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه پنسیلوانیا، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۷۸. اصغر امامی نیا، فوق لیسانس دانشگاه شفیلد انگستان، ورودی ۱۳۴۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۷۹. اعظم حیدری، دانشجوی دکترای دانشگاه کنکوردیا، ورودی ۱۳۷۷ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۸۰. افرا دادرس، ام‌بی‌ای از دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۷۴ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۸۱. افرا علیشاهی، دکترا، دانشگاه تورنتو، ورودی ۶۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۸۲. افسانه کهندانی، کارشناسی ارشد از دانشگاه واترلو، ورودی ۱۳۷۳ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۸۳. افشین جلیلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۰ هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

۸۴. افشین محمد، کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ورودی ۷۴ مکانیک جامدات دانشگاه صنعتی شریف

۸۵. افشین یزدی، دکترا، ورودی ۱۳۷۲ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۸۶. اکبر جعفری، دانشجوی دکترای دانشگاه ایلینویز، ورودی ۷۶ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۸۷. البرزگرامی فرد، دانشجوی دکترا ام.ای.تی، ورودی ۷۷ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۸۸. المیرا مروی، دانشجوی دکترای دانشگاه پلی تکنیک مونترال، ورودی ۸۰ ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۸۹. الناز سربر، کارشناسی دانشگاه شریف، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۹۰. الهام بهشتی، دانشجوی دکترای دانشگاه نورِث وسترن، ورودی ۱۳۸۱ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۹۱. الهام رحیمی، دانشجوی رشته محیط زیست پایدار دانشگاه ادینبورو، ورودی ۱۳۷۴ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۹۲. الهام شاهینفرد، دکترای برق از دانشگاه ویندزر کانادا، ورودی ۷۸ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۹۳. الهام شریفی، دکترای دانشگاه مریلند، ورودی ۷۶ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۹۴. الهام صحرائی اصفهانی، دانشجوی دکترا دانشگاه جورج واشنگتن، ورودی ۸۱ بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۹۵. الهام فغانی‌مهر، کارشناسی ارشد فلسفه‌ی علم، دانش‌گاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۲ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۹۶. الهام کاشفی، دکترای کامپوتر ایمپریال کالج لندن، ورودی ۷۰ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۹۷. الهام کرمی، دانشجوی دانشگاه کارلتن، ورودی ۱۳۸۴ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۹۸. الهام همای نیکفر، کارشناس مهندسی‌ شیمی‌، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی‌ شیمی‌ دانشگاه صنعتی شریف

۹۹. امان محرابیان، دکترای دانشگاه مک گیل ، کانادا، ورودی ۱۳۷۵ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۰. امید امیری، فارغ التحصیل دانشگاه تورونتو، ورودی ۷۵ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۱. امیر اکبری کلهر، کارشناسی شریف، ورودی ۸۲ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۲. امیر امین زده، دانشجوی دکترا، دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا، ورودی ۱۳۷۸ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۳. امیر برنا، دانشجوی دکترای مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه میشیگان، ورودی ۱۳۷۶ کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۶ کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۴. امیر پورموسی، دکترای دانشگاه تورنتو، مدال نقره المپیاد جهانی فیزیک ۱۳۷۴، ورودی فیزیک ۱۳۷۴ دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۵. امیر تقوی، دانشجوی دکتری دانشگاه توفتس، ورودی ۸۲ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۶. امیر جعفری، دکترای برق دانشگاه برمن - آلمان، ورودی ۷۳ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۷. امیر حدادزاده، دانشجوی دکترای دانشگاه واترلو، ورودی ۸۰ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۸. امیر حسین شمس، دکترای برق دانشگاه میشیگان، ورودی ۱۳۶۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۰۹. امیرحسین نجفی، کارشناسی ارشد فاینانس دانشگاه جورج واشنگتن، ورودی ۱۳۷۸ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۰. امیر شهبازی، دکترا از دانشگاه کلگری کانادا، ورودی ۷۴ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۱. امیرعلی بنی اسدی، دکترا نورث وسترن، دانشیار دانشگاه ویکتوریا، ورودی ۱۳۷۱ الکترونیک دیجیتال دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۲. امیرعلی حنانی، دانشجوی کارشناسی شریف، ورودی ۱۳۸۹ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۳. امیرعلی خسروی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۴. امیرعلی میرسیاح، دکتری - دانشگاه یو بی سی کانادا، ورودی ۱۳۶۳ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۵. امیر فرجی دانا، کارشناسی دانشگاه شریف، دکترای دانشگاه کلتک، ورودی ۷۶ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۶. امیر محمّدی، دکترا دانشگاه ییل، ورودی ۷۸ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۷. امیر نراقی، کارشناسی شریف، ورودی ۷۰ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۸. امیر هدایتی، کارشناسی شهید‌بهشتی، کارشناسی ارشد شریف، دکتری اس‌اف‌یو، مدال نقره المپیاد کامپیوتر کشوری، ورودی ۸۴ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۱۹. امین اربابیان، دانشجوی دکترای دانشگاه برکلی، ورودی ۸۰ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۰. امین اعزیزنیا، دانشجوی دکتری دانشگاه یو بی سی، عضو بنیاد ملی نخبگان، ورودی ۸۵ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۱. امین پورمحمدی، کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۹ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۲. امین ترابی، دانشجوی دکتری دانشگاه وسترن آنتاریو، ورودی ۸۰ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۳. امین توتونچیان، دانشجوی داکترا دانشگاه تورنتو، ورودی ۸۲ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۴. امین جعفریان، دکترای دانشگاه تگزاس، ورودی ۸۰ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۵. امین خیابانی، کارشناسی مهندسی مکانیک، ورودی ۱۳۵۴ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۶. امین شاملی، دکترا، دانشگاه کالیفرنیا - ارواین، مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۷۵، ورودی ۱۳۷۶ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۷. امین فرجودیان، دکترای دانشگاه بیرمنگهام، ورودی ۱۳۷۴ ریاضی محض دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۸. امین قمصری اصفهانی‌، کارشناسی ارشد دانشگاه شریف، ورودی ۱۳۵۸ مهندسی‌ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۹. امین مهدوی، دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۵ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۰. ایثار نژادقلی، دانشجوی دکترای امیرکبیر، ورودی ۱۳۷۶ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۱. ایرج اکبری، فوق لیسانس دانشگاه شریف، ورودی ۱۳۷۴ مهندسی‌ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۲. ایزدپناه آتوسا، کارشناسی شیمی صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۳ شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۳. ایمان برجسته، دانشجوی کارشناسی، ورودی ۸۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۴. ایمان بهمنش، دانشجوی دکترا دانشگاه تافتس، ورودی ۸۰ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۵. ایمان حاجی رسولی ها، دانشجوی دکترای دانشگاه سایمن فریزر، ورودی ۱۳۸۰ مهندسی‌ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۶. ایمان رحمتی زاده، مهندسی نرم افزار - دانشگاه شریف، ورودی ۷۷ مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۷. ایمان مرویان، دانشجوی دکترای دانشگاه واترلو، ورودی ۱۳۸۳ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۸. ایمان نادری، دانشجوی دکتری دانشگاه تکزاس شمالی، ورودی ۱۳۸۰ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۹. ایمان ناصری، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۱ مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۰. بابک اصغری، دانشجوی دکتری، دانشگاه آلبرتا، ورودی ۷۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۱. بابک براتی، دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۸ مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۲. بابک حیدری، دکترای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، مدال طلای المپیاد کشوری شیمی ۱۳۷۶، ورودی ۷۶ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۳. بابک حیدری معماری، کارشناسی مکانیک صنعتی شریف، ورودی ۷۲ مهتدسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۴. بابک خرسندی، مهندسی مکانیک شریف، ورودی ۷۸ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۵. بابک شالچی امیرخیز، دانشجوی دکترا دانشگاه آلبرتا، ورودی ۸۲ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۶. بابک شاه‌ منصوری، دانشجو - دانشگاه مک گیل، ورودی ۱۳۸۲ مدیریت (ام‌بی‌ای) دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۷. بابک طاعتی، دکترا، دانشگاه کویین، انتاریو، کانادا، ورودی ۷۱ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۸. بابک ظفری، دانشجوی دکترا دانشگاه جورج واشنگتن، ورودی ۷۹ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۹. بابک عظیمی، کارشناسی، ورودی ۶۵ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۰. بابک علیخانی، دکترای دانشگاه دارمشتادت (آلمان)، ورودی ۷۷ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۱. بابک فرزاد، دکتری، دانشگاه تورنتو، ورودی ۷۴ مهندسی‌ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۲. بابک محمودی، دانشجو دکترای دانشگاه کویینز، ورودی ۷۶ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۳. برزو طلوعی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه کالگری، ورودی ۷۳ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۴. بشیر سجاد، دکترا از دانشگاه واترلو، ورودی ۱۳۷۶ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۵. بنفشه باباخانی، دانشجوی دکترای آلبرتا، مهندسی‌ مواد دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۶. بنفشه بهزاد، دانشجوی دکتری دانشگاه ایلینوی، ورودی ۱۳۸۰ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۷. بورگان نظامی نرج آباد، دکترای اقتصاد دانشگاه آستین تگزاس، استادیار اقتصاد دانشگاه رایس - مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری، ورودی ۱۳۷۶ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۸. بهار بهساز، ورودی ۸۴ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۹. بهارک زالی، کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ورودی ۱۳۷۲ مهندسی کامپوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۰. بهاره خلیلی، دانشجوی دکترا، ورودی ۸۳ شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۱. بهاره نوایی، کارشناسی صنعتی شریف، کارشناسی ارشد کالیفرنیای جنوبی، ورودی ۷۷ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۲. بهتاش بابادی، دانشجوی دکترای دانشگاه هاروارد، مدال طلای المپیاد جهانی فیزیک ۱۳۸۱، ورودی ۱۳۸۱ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۳. بهداد اسفهبد، دانشجوی کارشناسی شریف، کارشناسی ارشد دانشگاه تورنتو، مدال طلا و نقره‌ی المپیاد جهانی کامپیوتر ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸، ورودی ۱۳۷۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۴. بهراد جعفرزاده، کارشناسی صنعتی شریف، ورودی ۷۰ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۵. بهرام ثامتی، دکترای دانشگاه یو بی‌ سی‌، ورودی ۶۳ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۶. بهرام جلیلی، کارشناسی، ورودی ۱۳۶۴ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۷. بهرام داهی، دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه ایالتی تنسی آمریکا، ورودی ۷۴ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۸. بهرنگ نوحی، دکترا از دانشگاه ام‌آی‌تی، ورودی ۱۳۷۰ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۹. بهروز خوشنویس، دکترای دانشگاه تورونتو، ورودی ۷۸ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۰. بهروز صابری فرد، کارشناس عمران دانشگاه شربف، ورودی ۱۳۶۹ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۱. بهروز عباس پور، لیسانس دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۴۵ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۲. بهروز نوری زاده، کارشناسی ارشد، ورودی ۱۳۸۰ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۳. بهروز یزدانشناس، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، ورودی ۱۳۸۳ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۴. بهزاد امیدی کما، دکترای ریاضیات کاربردی، ورودی ۷۲ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۵. بهزاد بهدانی، ورودی ۷۸ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۶. بهزاد شریف، دکترای مهندسی برق، دانشگاه ایلینوی، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۷. بهزاد مهرداد، دانشجوی دکترای دانشگاه نیویورک، مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی ۱۳۸۳، ورودی ۱۳۸۳ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۸. بهمن دارالشفایی، مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۷۷ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۹. بهمن عمرانی، فارغ التحصیل دانشگاه شریف، ورودی دوره ۱ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۰. بهمن غلامی، کارشناسی دانشگاه شریف، ارشد دانشگاه کبک، ورودی ۸۱ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۱. بهمن ناصرالاسلامی، دانشجوی دکترای دانشگاه استراسکلاید، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۲. بهناز چنگیزی، دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه لیدن، ورودی ۸۳ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۳. بهنام احمدخانی، فوق لیسانس MBA دانشگاه شریف، ورودی ۸۶ MBA دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۴. بهنام اسفهبد، دانشجوی دکترای دانشگاه استیونس، ورودی ۱۳۸۷ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۵. بهنام بهرک، دانشجوی دکترا دانشگاه ویرجینیا تک، ورودی ۱۳۸۱ ‎مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۶. بهنام بهشتی، کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۵ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۷. بهنام ترابی، دکترای فاینانس دانشگاه آلبرتا، ورودی ۱۳۸۰ ریاضی‌ دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۸. بهنام جوانمردی، مهندسی‌ مکانیک - شریف، ورودی ۷۲ مهنددسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۸۹. بهنام جوانمردی، مهندسی‌ مکانیک - شریف، ورودی ۷۲ مهنددسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۰. بهنام شادروان، دکترای مهندسی عمران دانشگاه اتاوا، ورودی ۶۷ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۱. بهنام نوری زاده، کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۱ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۲. بیژن جمشیدنژاد، دانشجوی دانشگاه ملبورن، ورودی ۱۳۷۰ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۳. بیژن صدیق، کارشناس برق دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۵۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۴. بیژن عبیری، لیسانس، ورودی ۱۳۴۸ برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۵. بیژن کریمی، دکترا از دانشگاه OSU، ورودی ۱۳۴۹ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۶. بیژن مدی، دانشجوی دکترا دانشگاه نانیانگ، رتبه ۱ کنکور بیوتکنولوژی ۸۲، مشمول طرح نخبگان، ورودی ۷۸ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۷. پدرام صفری، دکترای دانشگاه کلمبیا، ورودی ۱۳۶۷ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۸. پرستو نیک آیین، دکترا، ورودی ۱۳۷۶ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۹. پرنیان حقیقت، دانشجوی دکترای مهندسی‌ نفت دانشگاه کلگری، ورودی ۸۰ مهندسی‌ شیمی‌دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰. پرویز درویش، دانشجوی دکترای مدرسه عالی امور اقتصاد و تجارت فرانسه، ورودی ۷۲ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۲ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۱. پرویز علیوند، دکترای دانشگاه تگزاس، ورودی ۱۳۷۶ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۲. پروین قریشی، لیسانس - دانشگاه صنعتی شریف، مشاور مدیریت صنایع - مدرس کارشناسان پتروشیمی، ورودی ۱۳۵۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۳. پریا ممیز، کارشناسی شریف و کارشناسی ارشد مک گیل، ورودی ۷۹ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۴. پریسا باباعلی، دکترای دانشگاه استیونس، ورودی ۱۳۷۶ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۵. پریسا ترابی، فوق لیسانس مدیریت و کامپیوتر، ورودی ۷۶ دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۶. پریسا فروغی، دکترای مهندسی‌ مکانیک دانشگاه مریلند، ورودی ۱۳۷۶ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۷. پگاه قفیری، کارشناسی، ورودی ۷۶ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۸. پگاه کریمی، دکترا دانشگاه نورِث ایسترن، ورودی ۱۳۷۶ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۹. پوژن ضیایی، دانشجوی دکترا - دانشگاه صنعتی مونیخ، ورودی ۷۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۰. پونه تقی زاده ساحلی، دکترای دانشگاه کویینز کانادا، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۱. پونه صبوری، کارشناسی شریف، ورودی ۷۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۲. پویا اسفندیار، کارشناسی ارشد دانشگاه بریتیش کلمبیا، مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۱۳۸۲، ورودی ۸۳ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۳. پویا رونق، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بریتیش کلمبیا، ورودی ۱۳۸۳ علوم کامپیوتر/ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۴. پویا سمنگویی، دانشجوی کارشناسی صنعتی شریف، ورودی ۸۸ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۵. پویان صحبایی، دکترا از دانشگاه ان‌سی‌اس‌یو، ورودی ۸۲ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۶. پیام پاک بین، دکترای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، ورودی ۸۰ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۷. پیام روغنیان، کارشناسی، ورودی ۸۲ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۸. پیام کوهی، دانشجوی دکترا دانشگاه آلبرتا، ورودی ۱۳۷۷ متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۲۱۹. پیام نقش تبریزی، کار شناسی شریف دکترا دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا، ورودی ۷۱ دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۰. پیروز چوبک، دانشجوی دکترای دانشگاه آلبرتا، ورودی ۱۳۷۹ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۱. پیمان کسایی، دکترای ام آی‌ تی، ورودی ۷۰ ریاضی‌ دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۲. پیمان ملکی، کارشناسی مکانیک شریف ، کارشناسی ارشد مکانیک علم و صنعت، ورودی ۶۶ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۳. تارا سپهری فر، ورودی ۱۳۸۴ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۴. تانیا رحمانداد، کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۷۷ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۵. ترانه مغانی، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، ورودی ۱۳۷۴ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۶. تکتم محمودی، دکترای مخابرات، ورودی ۷۷ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۷. جعفر صفوی، ورودی ۸۰ مواد دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۸. جلال نوروزعلیائی، دانشجوی دکتری، دانشگاه کلگری، ورودی ۸۰ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۲۹. جلیل کمالی، دکتری از دانشگاه استنفورد در آمریکا، ورودی ۱۳۶۳ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۰. جمشید اسماعیل نژاد، دانشجوی کارشناسی، ورودی ۱۳۸۶ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۱. جواد بهروزی، کارشناسی ارشد شریف، ورودی ۷۶ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۲. جواد بهسرشت، کارشناسی ارشد، دانشگاه تگزاس، ورودی ۱۳۸۰ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۳. جواد نوربخش، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه بوستون، ورودی ۱۳۸۵ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۴. جواد هاشمی، دکترا کوینز، ورودی ۸۲ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۵. حامد دهقان، کارشناسی ارشد تربیت مدرس، ورودی ۸۰ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۶. حامد سحابی، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۲ ام‌بی‌ای دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۷. حامد سلیمی مقدم، مهندسی مکانیک و ام بی ای شریف، ورودی ۱۳۷۶ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۸. حامد مهدوی، دانشجوی دکترای دانشگاه آلبرتا، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی‌ شیمی‌ دانشگاه صنعتی شریف

۲۳۹. حبیب الله زراعتکار، دانشجوی کارشناسی شریف، ورودی ۸۸ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۰. حجت اله شریفی، مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۷۴ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۱. حسام الدین سعیدی، کارشناسی ارشد مدیریت شریف، ورودی ۸۰ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۲. حسام الدین عباسی، دانشجوی دکترای مهندسی‌ مکانیک دانشگاه ایلینوی، ورودی ۷۹ مهندسی‌ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۳. حسام امیراصلانزاده، دکترای دانشگاه تگزاس ای اند ام، ورودی ۷۶ مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۴. حسام حسین زاده، ورودی ۸۱ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۵. حسام میرآرمندهی، کارشناسی ارشد دانشگاه چالمرز، ورودی ۸۲ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۶. حسن امیری، فوق لیسانس دانشگاه تگزاس، ورودی ۷۵ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۷. حسن جنت مکان امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۳ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۸. حسن چمنی، ورودی ۱۳۴۵ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۴۹. حسن صیادی، دکترای کامپیوتر، دانشگاه مریلند ، آمریکا، ورودی ۸۰ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۰. حسنی مرتضوی، دانشجوی کارشناسی شریف، ورودی ۸۶ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۱. حسن یوسفی، دکترا، ورودی ۷۱ مهندسی‌ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۲. حسین اخلاق‌پور، کارشناسی ارشد فیزیک، ورودی ۱۳۶۳ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۳. حسین پویا، مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۴۷ برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۴. حسین تاجیک، کارشناسی ارشد، صنعتی شریف، ورودی ۸۱ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۵. حسین حدادی نیا، دانشجوی ام بی اِی، فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع، ورودی ۸۵ صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۶. حسین علم الهدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۱۳۸۰ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۷. حسین مختارزاده، دانشجوی دکترای دانشگاه ملبورن استرالیا، ورودی ۱۳۸۱ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۸. حسین مسرت مشهدی، دانشجوی دکترای دانشگاه سایمون فریزر، مدال طلای کشوری کامپیوتر ۱۳۷۳، ورودی ۱۳۷۴ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۹. حسین منصور، کارشناسی ارشد شریف، ورودی ۸۱ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۰. حسین مواساتی، دکترا از دانشگاه ایمپا، ریو‌ د ژانیرو، مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی ۱۹۹۳، ورودی ۱۳۷۲ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۱. حسین میرحسینی، کارشناسی، ورودی ۷۶ متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۲. حسین نجفی، ورودی ۷۹ متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۳. حسین نمازی، دکتری ریاضی دانشگاه ایالتی نیویورک، ورودی ۱۳۷۴ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۴. حسین نوریان، دانشگاه صنعتی شریف- کامپیوتر، ورودی ۷۴ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۵. حسین ورجاوند، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ورودی ۷۶ محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۶. حمید الهی، کارشناسی ارشد شریف، ورودی ۸۷ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۷. حمید اوحدی، دکترای دانشگاه امپریال کالج لندن، ورودی ۷۷ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۸. حمید خطیبی، دکترا از اکول پلی تکنیک لوزان، ورودی ۷۱ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۶۹. حمیدرضا صافی، کارشناس ارشد عمران، ورودی ۱۳۸۱ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۰. حمیدرضا محسنی، دانشجو دکترا مهندسی‌ و علم مواد دانشگاه نورث تگزاس، ورودی ۷۷ مهندسی‌ مواد دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۱. حمیدرضا معتمدیان، ارشد شریف، ورودی ۷۸ دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۲. حمیدرضا مهدیزاده، دکترا انستیتوی تکنولوژی ایلینوی، ورودی ۷۸ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۳. حمید سپهر، دکترا ، کالج دانشگاهی لندن، ورودی ۱۳۷۱ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۴. حمید شیرازی، کارشناسی ارشد دانشگاه تگزاس ال‌پاسو، ورودی ۱۳۷۶ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۵. حمید قدیانی، دکترا، کالج دارتموت، ورودی ۷۱ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۶. حمید مایی، دکترا از دانشگاه آلبرتا، ورودی ۱۹۹۵ (۱۳۷۷) فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۷. حمید هاشمی، ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۵ ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۸. خدابخش سعیدی، دانشجوی دکترا- دانشگاه کنکوردیا، ورودی ۸۳ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۷۹. خشایار رازقندی، دانشجوی دکترا ، موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک ، آلمان، ورودی ۸۰ مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۰. خه بات حشامی، دانشجوی دکتری دانشگاه کلگری، ورودی ۸۵ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۱. داریوش دانش، مکانیک دانشگاه لامار، ورودی ۴۸ مهندسی‌ شیمی‌ دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۲. دامون سودبخش، دانشجوی دکترا دانشگاه جورج واشنگتن، مقام دوم جشنواره جوان خوارزمی، ورودی ۱۳۷۶ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۳. دانا سلطانی، ام‌بی‌ای دانشگاه کالیفرنیا برکلی، ورودی ۷۱ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۴. دانیال فرید، کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۷۸ رایانه دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۵. داود رضایی، دکترا، ورودی ۱۳۷۴ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۶. داود نصیری، دکترا دانشگاه آلبرتا، ورودی ۷۶ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۷. داوود سلیمی، کارشناسی از دانشگاه شریف، ورودی ۱۳۶۳ ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۸. درنا کاشف، دانشجوی دکترا استنفورد، ورودی ۱۳۸۲ مهندسی‌ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۸۹. راضیه خلیفه زاده، دانشجوی دکترا دانشگاه تگزاس، ورودی ۱۳۷۸ مهندسی‌ و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۰. راضیه زاهدی، دکترای اقتصاد دانشگاه کالگری، ورودی ۸۳ اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۱. رامک روانبخش، کارشناسی ارشد- شریف، ورودی ۸۵ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۲. رامین راد، کارشناسی از دانشگاه شریف، ورودی ۱۳۶۷ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۳. رامین یاوری، کارشناسی ارشد مدیریت، ورودی ۸۱ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۴. رحیم محمد حسنی خراسانی، کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوی دکترا، ورودی ۱۳۸۳ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۵. رزیتا جلالی‌، دانشجو دکترای هاپکینز، ورودی ۸۴ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۶. رستا شریفیان، دانشجوی دکترای دانشگاه تورنتو، ورودی ۷۷ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۷. رسول شهراد، عمران شریف، ورودی ۷۶ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۸. رسول ملکی نژاد، کارشناسی، ورودی ۸۶ کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

۲۹۹. رشاد معرّف، کاندیدای دکترا- دانشگاه مینه سوتا، ورودی ۱۳۷۹ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۰. رضا آزادگان، دکترای دانشگاه میشیگان، ورودی ۷۱ برق دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۱. رضا ادیب نیا، کارشناسی ارشد دانشگاه بریتیش کلمبیا، ورودی ۱۳۷۴ مهندسی‌ برق دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۲. رضا انصاری، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ورودی ۸۳ مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۳. رضا ایمانی آسرایی، دانشجوی دکترا دانشگاه بَث، مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک (۱۳۷۵)، ورودی ۱۳۷۵ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۴. رضا بقایی نائینی، دکتری دانشگاه کالیفرنیا، ارواین، ورودی ۱۳۷۸ مهندسی‌ عمران دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۵. رضا پورابوالقاسم، دانشجوی دکترای انستیتو تکنولوژی جورجیا، ورودی ۱۳۸۲ برق دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۶. رضا چمن ارا، دکترا از دانشگاه شهر نیویورک، ورودی ۱۳۷۱ ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۷. رضا خوش بهاری، لیسانس، دانشگاه تبریز، ورودی ۷۲ شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۸. رضاسرمست، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه لندن، فارغ التحصیل ممتاز، ورودی ۱۳۴۵ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۹. رضا شهبازی، مهندسی کامپیوتر، ورودی ۶۷ نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف

۳۱۰. رضا صدوقیان، کارشناسی صنایع، دانشگاه

/ 3 نظر / 54 بازدید
من

بهتره نام موافق هارو هم بنویسین

یکی

شرم اوره .

نيما

عليييييييييييييييييي اين همه دانشجو و كاردرست!شرمنده ولي امثال شما موافق اعدام هستند ديگه...